čeleď: Mihulovití Petromyzontidae

pč. Petromyzontinae
      r. mihule Petromyzon Linnaeus, 1758
            sp. mihule mořská Petromyzon marinus Linnaeus, 1758
      r. mihule Caspiomyzon Berg, 1906 (1 druh)
            sp. mihule kaspická Caspiomyzon wagneri
      r. Ichthyomyzon Girard, 1858 (7 druhů)
pč. Lampetrinae (3 rody)
      r. mihule Lampetra Bonnaterre, 1788
            sp. mihule potoční Lampetra planeri (Bloch, 1784)
            sp. mihule říční Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)
            sp. Lampetra ayresii (Günther, 1870)
            sp. Lampetra reisneri
            sp. Lampetra richardsoni Vladykov et Follett, 1965
      r. mihule Eudontomyzon Regan, 1911
            sp. mihule drobná Eudontomyzon gracilis (Kux, 1965; samostatnost tohoto druhu je nejasná. HOLČÍK a HENSEL 1972 jej
                hodnotili jsko přechodnou formu mezi mihulí karpatskou a mihulí Vladykovou. RENAUD a HOLČÍK 1988 mihuli drobnou a mihuli kar-
                patskou synonymizovali. KUX 1985 však mihuli drobnou uvádí nadále jako samostatný druh. Kux ve svých dřívějších pracích uvádí
                sice morfologickou podobnost mihule drobné a mihule karpatské, ale zdůrazňuje odlišný životní cyklus po ukončení metamorfózy,
                zejména neparazitický způsob života mihule drobné, opřený o pokusy v akváriích - KUX 1967 - a tento cyklus považuje za "hlavní
                druhové kritérium této mihule, a to na rozdíl od příbuzné, avšak parazitické mihule karpatské".)

            sp. mihule karpatská Eudontomyzon danfordi Regan, 1911 (někdy řazena do rodu Lampetra)
            sp. mihule ukrajinská Eudontomyzon mariae (Berg, 1931; tento druh byl synonymizován s mihulí Vladykovou E. vlady-
                kovi
- viz RENAUD 1982, BALON a HOLČÍK 1964 a BANARESCU 1969.)

            sp. Eudontomyzon morii Berg
      r. mihule Lethenteron Creaser et Hubbs, 1922 (rod se někdy považuje za podrod rodu Lampetra)
            sp. mihule japonská Lethenteron japonicum (Martens, 1868; někdy bývá řazen do rodu Lampetra jako L. japonica)
            sp. Lethenteron alaskense Vladykov et Kott, 1978
            sp. Lethenteron lamottenii (Le Sueur, 1827)
            sp. Lethenteron matsubarai Vladykov et Kott, 1978
            sp. Lethenteron meridionale Vladykov, Kott et Pharand-Coad, 1975
            sp. Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869; někdy bývá řazen do rodu Lampetra)
            sp. Lethenteron zanandreai Vladykov (někdy bývá řazen do rodu Lampetra)
pč. Entospheninae
      r. Entosphenus Gill, 1862
      r. Tetrapleurodon Creaser et Hubbs, 1922

O úroveň výš
Na úvodní stranu