Autor        |        Obecná taxonomie        |        Systém        |        Legenda        |        Literatura

Systém recentních taxonů
živočišné říše Animalia

Tyto stránky již pravděpodobně nebudou dále rozšiřovány. V současnosti pracuji v oblasti systému živočichů na Wikipedii.

Dolů na abecední seznam taxonů

odd. dvojlistí = dvoulupenovití Diblastica = Radiata - parafyletická skupina
    k. houbovci = houby Porifera - parafyletická skupina
          t. houby vápenaté = vápenatí Calcispongia
          t. houby křemičité = křemití = houby skleněné Silicispongia
          t. houby rohovité = rohovití Desmospongia = Domospongiae
    k. žebernatky Ctenophora
          t. tykadlovky Tentaculata = Tentaculifera
          t. žebrovky Nuda = Atentaculata
    k. vločkovci Placozoa
    k. žahavci Cnidaria
          t. korálnatci Anthozoa
          t. kalichovky Staurozoa
          t. čtyřhranky Cubozoa
          t. medúzovci Scyphozoa
          t. polypovci Hydrozoa
    k. výtrusenky Myxozoa
          t. Malacosporea
          t. Myxosporea
odd. trojlistí = trojlupenovití Triblastica = Bilateria
    k. praploštěnci Acoelomorpha
          t. bezstřevky Acoela
          t. praploštěnky Nemertodermatida
    řada: prvoústí Protostomia
      Lophotrochozoa
        k. ploutvenky Chaetognatha
          t. Sagittoidea
        k. morulovci = moruškovci = paláčkovci Mesozoa
          t. plazmodiovky Orthonecta = Orthonectida
          t. sépiovky Rhombozoa = Dicyemida
          k. mechovci Ectoprocta = Bryozoa = Polyzoa
          t. Stenolaemata
          t. Gymnolaemata
          t. Phylactolaemata
        Platyzoa
          k. lilijicovci = řehořky Myzostomida
          k. břichobrvky Gastrotricha
            t. lepavenky Macrodasyida
            t. vidlenky Chaetonotida
          k. ploštěnci Plathelminthes
            t. ploštěnky Turbellaria - parafyletická skupina
            t. žábrohlísti Monogenea
            t. tasemnice Cestoda
            t. motolice Trematoda
          k. Kamptozoa
            (k.) t. mechovnatci Entoprocta
            (k.) t. vířníkovci Cycliophora
          k. čelistovci Gnathifera
            (k.) t. čelistovky Gnathostomulida
            (k.) t. oknozubky Micrognathozoa
            (k.) t. vířníci Rotifera
            (k.) t. žábrovci Seisonida
            (k.) t. vrtejši Acanthocephala
        k. pásnice Nemertini = Nemertea
          t. prapásnice Palaeonemertea
          t. pásmovky Pilidiophora
          t. bodcovci Enopla
        k. sumýšovci Sipunculida
          t. Phascolosomatidea
          t. Sipunculidea
        k. kroužkovci Annelida
          t. mnohoštětinatci Polychaeta
          t. máloštětinatci Oligochaeta
          t. pijavky = pijavice Hirudinea
        k. měkkýši Mollusca
          t. červovci Aplacophora
          t. chroustnatky = štítkonošci Polyplacophora
          t. přílipkovci Monoplacophora
          t. mlži Bivalvia = Lamellibranchiata
          t. kelnatky Scaphopoda
          t. plži Gastropoda
          t. hlavonožci Cephalopoda
        k. ramenonožci Brachiopoda - v tomto smyslu parafyletičtí; chapadlovky patří dovnitř, dohromady tvoří skupinu Brachiozoa
          t. kranie Craniiformea
          t. pajazovky Discinida
          t. jazovky Lingulida
          t. opornatky Rhynchonelliformea
        k. chapadlovky Phoronida
      Ecdysozoa
        nk. chobotovci Scalidophora = Cephalorhyncha
          k. hlavatci Priapulida
            t. Halicryptomorpha
            t. Priapulimorpha
            t. Seticoronaria
          k. rypečky Kinorhyncha
          k. korzetky Loricifera
            t. Nanoloricida
        nk. Nematoida
          k. strunovci Nematomorpha
            t. Gordioida
            t. Nectonematoida
          k. hlístice Nematoda
            t. Adenophorea
            t. Secernentea
        nk. Panarthropoda
          k. drápkovci Onychophora
            t. Onychophorida
          k. želvušky Tardigrada
            t. Eutardigrada
            t. Heterotardigrada
            t. Mesotardigrada
          k. členovci Arthropoda
            t. nohatky Pantopoda = Pycnogonida
            t. klepítkatci v užším slova smyslu Euchelicerata
            t. stonožkovci Myriapoda
            t. korýši Crustacea - parafyletická skupina
            t. hmyz v širším slova smyslu = šestinozí Insecta sensu lato = Hexapoda
    řada: druhoústí Deuterostomia
          k. mlžojedi Xenoturbellida
          k. ostnokožci Echinodermata
                t. lilijice Crinoida
                t. hvězdice Asteroida
                t. hadice Ophiuroida
                t. ježovky Echinoida
                t. sumýši Holothuroida
          k. polostrunatci Hemichordata
                t. žaludovci Enteropneusta
                t. křídložábříci Pterobranchia
          k. strunatci Chordata
            pk. pláštěnci Urochordata = Tunicata
                t. sumky Ascidiacea - polyfyletická skupina
                t. salpy Thaliacea
                t. vršenky Appendicularia
            pk. bezlebeční = kopinatci Cephalochordata = Acrania
            pk. obratlovci Vertebrata = Craniata v širším smyslu slova
              nt. kruhoústí Cyclostomata
                t. sliznatky Myxini
                t. mihule Petromyzontida
              nt. čelistnatci Gnathostomata
                t. paryby Chondrichthyes
                t. ryby Osteichthyes - parafyletická skupina
                t. obojživelníci Amphibia
                t. plazi Reptilia - bez ptáků nepřirozená (parafyletická) skupina
                t. ptáci Aves
                t. savci Mammalia (vynikající stránky o savcích jsou na savci.upol)Seznam již zpracovaných taxonů
albatrosovití (č.), alkoun (r.), alkovití (č.), aguja (r.), anhingy (pč.), argus (r.), bahňáci (ř.), běhavcovití (č.), běhulík (r.), bekasina (r.), bělokur (r.), berneška (r.), běžci (nř.), bažantovití (č.), brodiví (ř.), břehouš (r.), bukáček (r.), bukači (pč.), buřňáčkovití (č.), buřňákovití (č.), čája (r.), čápovití (č.), čejka (r.), čírka Anas (r.), čírka Marmaronetta (r.), člunozobcovití (č.), čuňa (r.), dlouhokřídlí (př.), dravci (ř.), dropi (př.), dropíkovití (č.), dropovití (č.), dřemlík (r. Falco), dytlíkovití (č.), emuovití (č.), faetonovití (č.), frankolín (r.), fregatkovití (č.), hadilovovití (č.), harpyje (r.), hohol (r.), hoholka (r.), hokovití (č.), holoubek (r.), holubovití (č.), hrabaví (ř.), hrdlička (r.), husice (r.), husička (r.), husy (pč.), hvízdák (r. Anas), chaluhovití (č.), chřástalovci (př.), chřástalovcovití (č.), chřástalovití (č.), ibisovití (č.), jeřábek (r.), jeřábovití (č.), jespáci (pč.), jespáček (r.), jespák (r.), jestřáb (r. Accipiter), kačka (r.), kaguové (př.), kaguovití (č.), kachnice (r.), kachnička (r.), kachnovití (č.), kachny (pč.), kachyně (r.), kajka (r.), kameňáčci (pč.), kamišovití (č.), káně (pč.), karančové (pč.), kasuárové (ř.), keptuška (r.), kiviovití (č.), kladivoušovití (č.), koliha (r.), kolpíci (pč.), kondorovití (č.), kopřivka (r. Anas), kormoránovití (č.), koroptev (r.), kráčiví (př.), krahujcovití (č.), krátkokřídlí (ř.), krocani (pč.), kruhoústí (t.), křepel (r.), křepelka (r.), kulík Charadrius; Anarhynchus; Eudromias; Pluvialis (r.), kulík Pluvianus (r.), kulíkovití (č.), kur Gallus (r.), kur Tympanuchus (r.), kurlanovití (č.), kvakoš (r.), labuť (r.), letci (nř.), luňáci (pč.), luňci (pč.), lyskonohovití (č.), lysky (pč.), lžičák Anas (r.), lžičák Malacorhynchus (r.), marabu (r.), měkkozobí (ř.), mihulicovití (č.), mihulkovití (č.), mihulovití (č.), morčák (r.), motáci (pč.), myšákovití (č.), nanduovití (č.), nesyt (r.), orebice (r.), orel Aquila (r.), orel Haliaëtus (r.), orel Hieraaetus (r.), orel Pithecophaga (r.), orel Spizaetus (r.), orel Terathopius (r.), orli mořští (pč.), orlíci (pč.), orlosup (r.), orlovcovití (č.), ostnákovití (č.), ostralka (r. Anas), ostříž (r. Falco), ouhorlíkovití (č.), pahusovití (č.), papuchalk (r.), páv (r.), pelikánovití (č.), perepelovití (č.), perličky (pč.), písečníkovití (č.), pisík (r.), pisily (pč.), pižmovka (r.), plameňákovití (č.), plžojed (r.), pobřežníkovití (č.), polák (r.), poštolka (r. Falco), potápkovití (č.), potáplicovití (č.), pštrosovití (č.), ptáci (t.), rackovití (č.), raroh (r. Falco), rybáci (pč.), satyr (r.), seriema (r.), slípky (pč.), sliznatka Bdellostoma (r.), sliznatka Myxine (r.), sliznatkovití (č.), slučicovití (č.), slučka Rostratula (r.), slučka Lymnocryptes (r.), slukovití (č.), sluky (pč.), slunatci (př.), slunatcovití (č.), sokolíci (pč.), sokolovití (č.), stepokurovití (č.), supové (pč.), štítonosovití (č.), tabonovití (č.), tenkozobcovití (č.), terejovití (č.), tetřevi (pč.), tetřívek (r.), tinamovití (č.), trubkonosí (ř.), tučňákovití (č.), turpan (r.), ústřičníkovití (č.), včelojedi (pč.), velekur (r.), veslonozí (ř.), vodouši (pč.), volavčík (r.), volavkovití (č.), vrubozobí (ř.), zejozob (r.), zobounovití (č.), zrzohlávka (r.),