třída: Kruhoústí Cyclostomata

pt. Pteraspidomorphi
      nř. sliznatky Myxini = Myxinoidea = Hyperoteti (MOY-THOMAS a MILES 1971 řadí sliznatky do třídy Cephalaspidomorphi,
        kdežto JARVIK 1980 nebo ROČEK 2002, kteří se přidržují systému STENSIÖA 1958, řadí mihulovce do třídy Cephalaspidomorphi a sliz-
        natky do třídy Pteraspidomorphi.)

                  ř. sliznatky Myxiniformes (5 rodů, 32 druhů)
                        č. sliznatkovití Myxinidae
                        č. Bdellostomatidae (Někdy bývá řazena do čeledi sliznatkovitých jako podčeleď.)
pt. Cephalaspidomorphi
      nř. mihulovci Petromyzontes = Petromyzontida
                  ř. mihulotvaří Petromyzontiformes
                        č. mihulovití Petromyzontidae
                        č. mihulicovití Geotriidae
                        č. mihulkovití Mordaciidae

O úroveň výš
Na úvodní stranu