čeleď: Slukovití Scolopacidae

pč. sluky Scolopacinae
      r. sluka Scolopax (Linnaeus, 1758)
            sp. sluka anamská Scolopax mira (Hartert, 1916; dříve považována za subspecii sluky lesní)
            sp. sluka americká Scolopax minor
            sp. sluka lesní Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)
      r. bekasina Gallinago = Capella (Brisson, 1760)
            sp. bekasina otavní Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
                  ssp. euroasijská gallinago (Linnaeus, 1758)
                  ssp. americká delicata (Ord, 1825)
                  ssp. islandská faeroeensis (Brehm, 1831)
            sp. bekasina japonská Gallinago hardwickii
            sp. bekasina větší Gallinago media (Latham, 1787)
            sp. Gallinago megala
            sp. Gallinago nigripennis (Bonaparte, 1839; někdy považována za subspecii bekasiny otavní)
            sp. Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816; někdy považována za subspecii bekasiny otavní)
      r. slučka Lymnocryptes (Kaup, 1829)
            sp. slučka malá Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
pč. jespáci Calidrinae
      r. jespák Calidris (Merrem, 1804)
            sp. jespák dlouhokřídlý Calidris bairdii
            sp. jespák klínoocasý Calidris acuminata (Horsfield)
            sp. jespák křivozobý Calidris ferruginea = testacea (Pontoppidan, 1763)
            sp. jespák malý Calidris minuta (Leisler, 1812)
            sp. jespák mořský Calidris maritima
            sp. jespák obecný Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
                  ssp. severoevropský alpina (Linnaeus, 1758)
                  ssp. aljašský pacifica (Coues, 1861)
                  ssp. anadyrský sakhalina (Vieillot, 1816)
                  ssp. baltský schinzii (Brehm, 1822)
                  ssp. grónský arctica (Schiöler, 1922)
            sp. jespák rezavý Calidris canutus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. severosibiřský canutus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. kanadský rufa (Wilson, 1913)
            sp. jespák rudohrdlý Calidris ruficollis
            sp. jespák skvrnitý Calidris melanotos (Vieillot, 1819)
            sp. jespák šedý Calidris temminckii (Leisler, 1812)
            sp. jespák tundrový Calidris fuscicollis
            sp. Calidris subminuta
            sp. Calidris tenuirostris
      r. jespák Crocethia (Billberg, 1828)
            sp. jespák písečný Crocethia alba (Pallas, 1764; někdy řazen do rodu Calidris)
      r. jespák Eurynorhynchus
            sp. jespák lžicozobý Eurynorhynchus pygmaeus
      r. jespák Philomachus (Merrem, 1804)
            sp. jespák bojovný Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
      r. jespák Tryngites
            sp. jespák plavý Tryngites subruficollis
      r. jespáček Limicola (Koch, 1816)
            sp. jespáček ploskozobý Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)
                  ssp. evropský falcinellus (Pontoppidan, 1763)
                  ssp. sibiřský sibiricus (Dresser, 1876)
pč. kamenáčci Arenariinae
      r. kamenáček Arenaria (Brisson, 1760)
            sp. kamenáček pestrý Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
                  ssp. euroasijský interpres (Linnaeus, 1758)
                  ssp. americký morinella (Linnaeus, 1766)
pč. vodouši Tringinae
      r. vodouš Tringa (Linnaeus, 1758)
            sp. vodouš bahenní Tringa glareola (Linnaeus, 1758)
            sp. vodouš kropenatý Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)
            sp. vodouš ochotský Tringa guttifer
            sp. vodouš rudonohý Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. evropský totanus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. anglický britannica (Mathews, 1935)
                  ssp. islandský robusta (Schiöler, 1919)
                  ssp. mongolský eurhinus (Oberholser, 1900)
            sp. vodouš šedý Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
            sp. vodouš štíhlý Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
            sp. vodouš tmavý Tringa erythropus (Pallas, 1764)
            sp. vodouš velký Tringa melanoleuca
            sp. vodouš Wilsonův Tringa solitaria
            sp. Tringa brevipes
            sp. Tringa hypoleucos
            sp. Tringa incana
            sp. Tringa terek
      r. vodouš Xenus (Kaup, 1829)
            sp. vodouš malý Xenus cinereus (Güldenstaedt, 1774)
      r. břehouš Limosa (Brisson, 1760)
            sp. břehouš černoocasý Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
                  ssp. evropský limosa (Linnaeus, 1758)
                  ssp. islandský islandica (Brehm, 1831)
                  ssp. východosibiřský melanuroides (Gould, 1846)
            sp. břehouš rudý Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
                  ssp. eurosibiřský lapponica (Linnaeus, 1758)
                  ssp. sibiřský baueri (Naumann, 1836)
      r. koliha Numenius (Brisson, 1760)
            sp. koliha malá Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. eurosibiřská phaeopus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. americká hudsonicus (Latham, 1790)
                  ssp. východosibiřská variegatus (Scopoli, 1786)
            sp. koliha severní Numenius borealis
            sp. koliha tenkozobá Numenius tenuirostris (Vieillot, 1817)
            sp. koliha velká Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
                  ssp. evropská arquata (Linnaeus, 1758)
                  ssp. sibiřská orientalis (Brehm, 1831)
            sp. Numenius minutus
      r. pisík Actitis (Illiger, 1811)
            sp. pisík americký Actitis macularia
            sp. pisík obecný Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

O úroveň výš
Na úvodní stranu