čeleď: Chřástalovití Rallidae

pč. chřástali Raliinae
      r. chřástal Rallus (Linnaeus, 1758)
            sp. chřástal páskovaný Rallus philippensis (Linnaeus)
            sp. chřástal vodní Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. evropský aquaticus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. islandský hibernans (Salomonsen, 1930)
                  ssp. středoasijský korejewi (Zarudny, 1905)
                  ssp. východoasijský indicus (Blyth, 1849)
            sp. Rallus pectoralis
      r. chřástal Crex (Bechstein, 1803)
            sp. chřástal polní Crex crex (Linnaeus, 1758)
      r. chřástal Gallirallus
            sp. chřástal wakeský Gallirallus wakensis
      r. chřástal Eulabeornis
            sp. chřástal guyanský Eulabeornis cajaneus
      r. chřástal Porzana (Vieillot, 1816)
            sp. chřástal kropenatý Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
            sp. chřástal malý Porzana parva (Scopoli, 1769)
            sp. chřástal nejmenší Porzana pusilla (Pallas, 1776)
                  ssp. asijský pusilla (Pallas, 1776)
                  ssp. evropský intermedia (Hermann, 1804)
            sp. Porzana fluminea
            sp. Porzana tabuensis
      r. Rougetius
            sp. Rougetius rougetii
pč. lysky Fulicinae
      r. lyska Fulica (Linnaeus, 1758)
            sp. lyska černá Fulica atra (Linnaeus, 1758)
                  ssp. palearktická atra (Linnaeus, 1758)
            sp. Fulica americana (Gmelin, 1789)
pč. slípky Gallinulinae
      r. slípka Gallinula (Brisson, 1760)
            sp. slípka tmavá Gallinula tenebrosa (Gould, 1846)
            sp. slípka zelenonohá Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
                  ssp. euroasijská chloropus (Linnaeus, 1758; několik subspecií z palearktické oblasti VAURIE
1965 slučuje v tuto jednu)
            sp. Gallinula mortierii
            sp. Gallinula olivacea
            sp. Gallinula ventralis
      r. slípka Notornis
            sp. Notornis mantelli
      r. slípka Porphyrio (Brisson, 1760)
            sp. slípka modrá Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758; 20 subspecií)
                skupina "porphyrio"
                  ssp. středomořská porphyrio (Linnaeus, 1758)
                skupina "madagascariensis"
                  ssp. egyptská aegyptiacus (Heuglin, 1856)
                  ssp. madagascariensis
                skupina "poliocephalus"
                  ssp. předoasijská seistanicus (Zarudny, 1911)
            sp. slípka takahe Porphyrio hochstetteri = Notornis mantelli

O úroveň výš
Na úvodní stranu