čeleď: Perepelovití Turnicidae

r. perepel Turnix
      sp. perepel africký = lesní Turnix sylvatica
      sp. Turnix castanota
      sp. Turnix maculosa
      sp. Turnix melanogaster
      sp. Turnix pyrrhothorax
      sp. Turnix varia
      sp. Turnix velox

O úroveň výš
Na úvodní stranu