čeleď: Kamišovití Anhimidae

r. kamiš Anhima
      sp. kamiš chocholatý Anhima cristata
      sp. kamiš růžkatý Anhima cornuta
r. čája Chauna
      sp. čája bělolící Chauna chavaria
      sp. čája chocholatá Chauna cristata