čeleď: Ibisovití Threskiornithidae

pč. ibisové Threskiornithinae
      r. ibis Threskiornis
            sp. ibis molucký = bílý Threskiornis molucca (Cuvier)
            sp. ibis posvátný Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)
            sp. ibis slámokrký = žlutokrký Threskiornis spinicollis (Jameson)
      r. ibis Eudocimus
            sp. ibis bílý Eudocimus albus
            sp. ibis červený = rudý Eudocimus ruber
      r. ibis Geronticus
            sp. ibis hřívnatý = skalní Geronticus eremita (Linnaeus, 1758)
            sp. ibis jihoafrický Geronticus calvus
      r. ibis Hagedashia
            sp. ibis hagedaš Hagedashia hagedash
      r. ibis Mycteria
            sp. ibis lesní Mycteria americana
      r. ibis Niponia
            sp. ibis japonský Niponia nipon
      r. ibis Phimosus
            sp. ibis černý Phimosus infuscatus
      r. ibis Plegadis (Kaup, 1829)
            sp. ibis bělolící Plegadis chihi (Vieillot, 1816; někdy spojovaný s ibisem hnědým v jediný druh - např. BAUER a GLUTZ
                1968)

            sp. ibis hnědý Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766; podle VOOUSE 1962, 1973, VAURIEHO 1965 i HUDCE a kol. 1994 mono-
                typický druh, např. ČERNÝ 1972 však jmenuje tři ssp. - evropská falcinellus Linnaeus, 1766, australská peregrinus Bonaparte, 1855
                a americká guarana Linnaeus, 1766)

      r. ibis Thaumatibis
            sp. ibis obrovský Thaumatibis gigantea
pč. kolpíci Plataleinae
      r. kolpík Platalea (Linnaeus, 1758)
            sp. kolpík africký Platalea alba Scopoli, 1786
            sp. kolpík bílý Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
                  ssp. eurasijský leucorodia Linnaeus, 1758
                  ssp. mauretánský balsaci de Naurois te Roux, 1974
                  ssp. velký major Temminck et Schlegel, 1849
                  ssp. východoafrický archeri Neumann, 1928
            sp. kolpík královský Platalea regia Gould, 1838
            sp. kolpík malý Platalea minor Temminck et Schlegel, 1849
            sp. Platalea flavipes
      r. kolpík Ajaja
            sp. kolpík růžový Ajaja ajaja

O úroveň výš
Na úvodní stranu