čeleď: Kormoránovití Phalacrocoracidae

pč. kormoráni Phalacrocoracinae (33 druhů)
      r. kormorán Phalacrocorax (Brisson, 1760)
            sp. kormorán africký Phalacrocorax africanus (Gmelin, 1789)
            sp. kormorán brýlatý = Stellerův Phalacrocorax perspicillatus (Gmelin, 1789)
            sp. kormorán černý Phalacrocorax niger (Vieillot, 1817)
            sp. kormorán guanový Phalacrocorax bougainvillei
            sp. kormorán chocholatý Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
                  ssp. západoevropský aristotelis (Linnaeus, 1761)
                  ssp. marocký riggenbachi Hartert, 1923
                  ssp. středomořský desmarestii (Payraudeau, 1826)
            sp. kormorán malý Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)
            sp. kormorán modrooký Phalacrocorax atriceps
            sp. kormorán neotropický Phalacrocorax olivaceus
            sp. kormorán strakatý Phalacrocorax varius (Gmelin)
            sp. kormorán ušatý Phalacrocorax auritus (Lesson, 1831)
            sp. kormorán velký Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
                  ssp. severní carbo (Linnaeus, 1758)
                  ssp. eurasijský sinensis (Blumenbach, 1798)
                  ssp. marocký maroccanus Hartert, 1906
            sp. Phalacrocorax fuscescens
            sp. Phalacrocorax melanoleucos
            sp. Phalacrocorax sulcirostris
      r. kormorán Nannopterum (HUDEC a kol. 1994 v podčeledi kormoránů zmiňuje existenci pouze jednoho rodu, rod Nannopterum je
        tak slučován s rodem Phalacrocorax)

            sp. kormorán galapážský Nannopterum harissi
pč. anhingy Anhingiinae (4 druhy; VESELOVSKÝ 1984 a CHVAPIL 1985 vyčleňuje anhingy do samostatné čeledi Anhingidae)
      r. anhinga Anhinga
            sp. anhinga americká Anhinga anhinga
            sp. anhinga indická Anhinga melanogaster
            sp. anhinga rezavá Anhinga rufa

O úroveň výš
Na úvodní stranu