čeleď: Albatrosovití Diomedeidae

r. albatros Diomedea
      sp. albatros bělohřbetý = Stellerův Diomedea albatrus
      sp. albatros černonohý Diomedea nigripes
      sp. albatros královský Diomedea epomophora
      sp. albatros laysanský Diomedea immutabilis
      sp. albatros stěhovavý Diomedea exulans
      sp. albatros šedohlavý Diomedea chrysostoma
      sp. albatros žlutonosý Diomedea chlorothyncus
      sp. Diomedea cauta
      sp. Diomedea chlororhynchos
      sp. Diomedea melanophrys
r. Phoebetria
      sp. Phoebetria fusca
      sp. Phoebetria palpebrata

O úroveň výš
Na úvodní stranu